AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Šentjernej

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (517698, KGZ Novo mesto), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije travnik, pašnik
Koordinate D96: 76118,9 N, 526779,1 E
Nadmorska višina: 231 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Šentjernej (n) na dan 2.3.2024 ob 08:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 6,6 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 6,6 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 6,6 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (1.3. 22:00 - 2.3. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (1.3. 22:00 - 2.3. 10:00) 4,6 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 3,4 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 1.3. ob 10:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 12,5 h I
Ikona: Hitrost vetra (3 m) Hitrost vetra (3 m) 2,5 km/h M
Ikona: Zračni tlak Zračni tlak 982 hPa M
Ikona: Zračni tlak na morski gladini Zračni tlak na morski gladini 1009 hPa I
Ikona: TEF=0°C (1.3.) TEF=0°C (1.3.) 358,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (1.3.) TEF=7,3°C (1.3.) 64,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (1.3.) TEF=8°C (1.3.) 48,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (1.3.) TEF=10°C (1.3.) 17,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 3.1. I
Ikona: Fito Malus domestica Borkh., Zlati delišes (6.9.2023) 87, plodovi zreli za obiranje (tehnološko zreli): 40 % O
Ikona: Fito Vitis spp., Kraljevina (Šentjernej-VK) (6.9.2023) 85, mehčanje jagod: 100 % O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (17.7.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Venturia inaequallis (Cooke) Winter (26.5.2023) konec primarnih okužb (100 %) O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Volčkova vas - RLP) (19.9.2022) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia funebrana Treitschke O
Ikona: ŠO Cydia molesta (BUSCK, 1916) O
Ikona: ŠO Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šentjernej-VK) O
Ikona: ŠO Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šentjernej-VK) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Prognostični modeli vezani na meteorološko postajo na tej lokaciji:

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Zlati delišes 19.3.2012 6.9.2023 / Opazovanja
Vitis spp., Kraljevina (Šentjernej-VK) 1.1.2021 6.9.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. 10.4.2013 17.7.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2010 26.5.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Volčkova vas - RLP) 1.1.2022 19.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 1.1.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 1.1.2024 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šentjernej-VK) 1.1.2024 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šentjernej-VK) 1.1.2024 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Šentjernej (UVHVVR) Trenutna postaja 231 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Kostanjevica (UVHVVR) 5,6 km 165 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Otočec (UVHVVR) 9 km 198 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI