AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Testna postaja

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije travnik, pašnik
Koordinate D96: 160314 N, 506827,5 E
Nadmorska višina: 254 m

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 86517 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2022 12.12.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Testna postaja) 10.7.2023 11.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Karmen) 4.7.2023 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 10.7.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Test Žiče - RLP) 13.12.2023 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 13.12.2023 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Radlje*** (DRSI) 9,3 km 355 m Dodaj
Radlje (UVHVVR) 9,7 km 352 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI