AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Bizeljsko

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (863816, KGZ Novo mesto), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 98182,7 N, 551839,4 E
Nadmorska višina: 347 m
Lokacija je izrazito vinogradniška. Merilna naprava je nameščena sredi vinogradov. Lega je rahlo konkavna in se nagiba skoraj povsem proti jugu. Merilna naprava A733 GPRS (27803) je bila 12.06.2011 med močnim nalivom poškodovana in ni v uporabi. Na lokaciji se poleg meteoroloških podatkov spremljajo še fenološki podatki (sorte: laški rizling, modra frankinja, žametna črnina, kraljevina) in podatki o ulovih grozdnih sukačev (križasti, pasasti).
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW)
Smer nagiba terena: 175°
Nagib terena: 10°
Profil terena: Konkaven (vbočen)
Urbanizacija: Nenaseljeno območje

Zadnje meritve in izračuni na postaji Bizeljsko na dan 5.12.2023 ob 07:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) -1,6 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča -2,4 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (4.12. 22:00 - 5.12. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (4.12. 22:00 - 5.12. 10:00) -3,6 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 94 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 3.12. ob 3:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 1 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 3.12. ob 3:00 I
Ikona: TEF=0°C (4.12.) TEF=0°C (4.12.) 4556,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (4.12.) TEF=7,3°C (4.12.) 2415,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (4.12.) TEF=8°C (4.12.) 2242,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (4.12.) TEF=10°C (4.12.) 1772,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, Žametna črnina 13.4.2013 8.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Laški rizling (Bizeljsko - vinska trta) 13.4.2013 8.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Modra frankinja (Bizeljsko - vinska trta) 13.4.2013 8.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Bizeljsko - bionomija) 1.1.2022 1.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Kraljevina (Bizeljsko - vinska trta) 13.4.2013 3.4.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP 2023) 28.6.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - bionomija AŠ) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP) 1.1.2022 15.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Bizeljsko (UVHVVR) Trenutna postaja 347 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Bistrica ob Sotli (UVHVVR) 5,5 km 324 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI