AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Bizeljsko

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (863816, KGZ Novo mesto), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 98182,7 N, 551839,4 E
Nadmorska višina: 347 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Bizeljsko na dan 18.4.2024 ob 19:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 7,8 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 2,9 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (17.4. 22:00 - 18.4. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (17.4. 22:00 - 18.4. 10:00) 3,2 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 71 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 4 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 18.4. ob 12:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 0 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 18.4. ob 3:30 I
Ikona: TEF=0°C (17.4.) TEF=0°C (17.4.) 960,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (17.4.) TEF=7,3°C (17.4.) 318,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (17.4.) TEF=8°C (17.4.) 269,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (17.4.) TEF=10°C (17.4.) 157,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 4.1. I
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Bizeljsko) (2.4.2024) 05, stadij volne: jasno vidna rjava volna: 100 % O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP 2023) (27.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - prognostika) (13.9.2023) odrasel osebek (100 %): 1 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP) (15.9.2022) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bizeljsko - prognostika) O
Ikona: ŠO Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bizeljsko - prognostika) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Bizeljsko) 1.1.2022 2.4.2024 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP 2023) 28.6.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - prognostika) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP) 1.1.2022 15.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bizeljsko - prognostika) 1.1.2024 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bizeljsko - prognostika) 1.1.2024 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Bizeljsko (UVHVVR) Trenutna postaja 347 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Bistrica ob Sotli (UVHVVR) 5,5 km 324 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI