AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Piršenbreg

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 91170,4 N, 550045,5 E
Nadmorska višina: 197 m

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Artiče (nadomestna) na dan 24.2.2024 ob 00:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 10,7 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 8,1 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (23.2. 22:00 - 24.2. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (23.2. 22:00 - 24.2. 10:00) 10,3 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 84 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0,2 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0,2 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 1,5 h I
Ikona: TEF=0°C (23.2.) TEF=0°C (23.2.) 286,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (23.2.) TEF=7,3°C (23.2.) 47,1 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (23.2.) TEF=8°C (23.2.) 34,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (23.2.) TEF=10°C (23.2.) 8,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 18.1. I
Ikona: Fito Pyrus communis L., Viljamovka (Piršenbreg) O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (31.8.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Venturia inaequallis (Cooke) Winter (27.3.2023) prvi izbruh askospor v naravi (100 %) O
Ikona: ŠO Acrolepiopsis assectella (Zeller) O
Ikona: ŠO Cydia molesta (BUSCK, 1916) O
Ikona: ŠO Halyomorpha halys (Piršenbreg) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 4540 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Pyrus communis L., Viljamovka (Piršenbreg) 1.1.2024 / / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 4540 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. 1.4.2018 31.8.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 27.3.2023 / Spremljanje
Acrolepiopsis assectella (Zeller) 1.1.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 1.1.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Piršenbreg) 1.1.2024 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Artiče (UVHVVR) 4,5 km 201 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Bizeljsko (UVHVVR) 7,2 km 347 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI