AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=8

KOPER - KAPITANIJA - breskev (Prunus persica (L.) Batsch)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 25.3.2008 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
25.3.2008 25.3.2008 1 Razvoj listov