AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Cikava NM-J 2010; J 2012 - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 15.5.2012 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
4.5.2012 15.5.2012 69 Konec cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo
12.4.2012 4.5.2012 61 Začetek cvetenja: vidni prvi prašniki
27.3.2012 12.4.2012 29 Konec razraščanja. Zaznavno največje število stranskih poganjkov
30.9.2011 27.3.2012 29 Konec razraščanja. Zaznavno največje število stranskih poganjkov


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010