AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Ložnica pri Žalcu - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 2.6.2009 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
2.6.2009 2.6.2009 83 Zgodnja voščena zrelost 80 %
26.5.2009 26.5.2009 77 Pozna mlečna zrelost 80 %
11.5.2009 11.5.2009 61 Začetek cvetenja: vidni prvi prašniki 80 %
14.4.2009 14.4.2009 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja 40 %
14.4.2009 14.4.2009 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem 60 %
6.4.2009 6.4.2009 22 Dva stranska poganjka zaznavna 30 %
6.4.2009 6.4.2009 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja 70 %
10.12.2008 10.12.2008 21 Začetek razraščanja: prvi stranski poganjek zaznaven 40 %
10.12.2008 10.12.2008 22 Dva stranska poganjka zaznavna 60 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2008