AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Maribor Letališče -zavod feno - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 15.7.2009 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
15.7.2009 15.7.2009 99 Pobran pridelek
6.7.2009 6.7.2009 89 Polna zrelost: zrnje trdo, z nohtom ga težko razpolovimo
15.6.2009 15.6.2009 85 Mehka voščena zrelost: vsebina zrn mehka, vendar suha , pritiska z nohtom ne zdrži.
8.6.2009 8.6.2009 75 Srednja mlečna zrelost: vsebina zrn je mlečna, njihova velikost je končna, obarvana so zeleno
12.5.2009 12.5.2009 65 Polno cvetenje: 50% prašnikov je zrelih
7.5.2009 7.5.2009 55 Sredina klasenja: polovica klasa že zunaj
4.5.2009 4.5.2009 49 Vidne prve rese (samo pri vrstah in sortah z resami)
16.4.2009 16.4.2009 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
14.11.2008 14.11.2008 22 Dva stranska poganjka zaznavna
22.10.2008 22.10.2008 13 Trije listi razgrnjeni
9.10.2008 9.10.2008 11 Prvi list razgrnjen
2.10.2008 2.10.2008 00 Suho seme 100 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2008