AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=3

Moškanjci-oljna ogrščica-sezona 2023_2024 - oljna ogrščica, ozimna (Brassica napus L. ssp. napus)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 20.2.2024 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
27.11.2023 27.11.2023 15 Pet listov razgrnjenih 75 %
20.11.2023 20.11.2023 15 Pet listov razgrnjenih 50 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2024