AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=18

Cikava krompir 2023 - krompir (Solanum tuberosum L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 22.5.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
22.5.2023 22.5.2023 24 Četri bazalni stranski poganjek viden (>5 cm) 80 %
9.5.2023 9.5.2023 14 Četrti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm) 60 %
4.5.2023 4.5.2023 13 Tretji list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm) 40 %
11.4.2023 11.4.2023 00 Naravna ali vsiljena dormantnost, gomolji še ne kalijo 100 %