AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=2

Cikava koruza 2023 - koruza (razen pokovke in sladke koruze) (Zea mays L. (partim))

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 22.5.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
22.5.2023 22.5.2023 14 Štirje listi razgrnjeni 65 %
9.5.2023 9.5.2023 12 Dva lista razgrnjena 90 %
24.4.2023 24.4.2023 00 Suho seme 100 %