AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=12

Kalce-Naklo: zelje - zelje - belo (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 14.4.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
7.4.2023 14.4.2023 16 Šesti pravi list razgrnjen 90 %
1.4.2023 7.4.2023 16 Šesti pravi list razgrnjen 80 %