AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Bistrica ob Sotli - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 7.3.2024 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
16.3.2023 16.3.2023 52 Konec nabrekanja 70 %
16.3.2023 16.3.2023 53 Odpiranje brsta 5 %
16.3.2023 16.3.2023 51 Nabrekanje cvetnih brstov 25 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2024