AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Kozana - vinska trta - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 21.3.2024 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
21.3.2024 21.3.2024 01 Začetek nabrekanja brsta: začetek nabrekanja brstov znotraj luskolistov 50 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2022