AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Brnica - bionomija AŠ - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 25.6.2021 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
25.6.2021 25.6.2021 69 Konec cvetenja 100 %
21.6.2021 25.6.2021 65 Polno cvetenje: 50% odpadlih cvetnih kapic 100 %
17.6.2021 25.6.2021 60 Prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove 100 %
20.6.2020 20.6.2020 69 Konec cvetenja 100 %
15.6.2020 20.6.2020 65 Polno cvetenje: 50% odpadlih cvetnih kapic 100 %
11.6.2020 20.6.2020 60 Prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove 100 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2021
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019