AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Artiče - jablana - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 28.3.2024 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
28.3.2024 28.3.2024 59 Socvetja v balonskem stadiju 35 %
20.3.2024 20.3.2024 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) 75 %
13.3.2024 13.3.2024 54 Stadij mišjega ušesca 45 %
5.3.2024 5.3.2024 07 Začetek odpiranja brstov: konica prvega zelenega lista vidna 70 %