AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Testna postaja - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 1.1.2022 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
1.1.2022 1.1.2022 01 Začetek nabrekanja listnih brstov 70 %