AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Šentjernej J - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 24.4.2014 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
24.4.2014 24.4.2014 49 Vidne prve rese (samo pri vrstah in sortah z resami)
17.3.2014 17.3.2014 23 Trije stranski poganjki zaznavni