AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Krško-hruške - hruška (Pyrus communis L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 23.3.2020 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
23.3.2020 23.3.2020 59 Socvetja v balonskem stadiju


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014