AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=3

Leskovec KK-O 2013 - oljna ogrščica, ozimna (Brassica napus L. ssp. napus)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 10.7.2013 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
10.7.2013 10.7.2013 99 Pobran pridelek
14.6.2013 14.6.2013 81 10% luskov zrelih, zrnje temno in trdo
16.5.2013 16.5.2013 8 Zorenje
14.5.2013 14.5.2013 71 10% luskov je doseglo končno velikost
23.4.2013 23.4.2013 57 Individualni cvetni brsti (sekundarno socvetje) vidni vendar še vedno zaprti
17.4.2013 17.4.2013 55 Individualni cvetni brsti (glavno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti
9.4.2013 9.4.2013 50 Prisotni cvetni brsti, še vedno obdani z listi
5.3.2013 5.3.2013 50 Prisotni cvetni brsti, še vedno obdani z listi
12.9.2012 12.9.2012 00 Suho seme


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012