AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Krakovo KK-P 2013 - pšenica (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 23.7.2013 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
23.7.2013 23.7.2013 99 Pobran pridelek
3.7.2013 3.7.2013 83 Zgodnja voščena zrelost
26.6.2013 26.6.2013 8 Dozorevanje
18.6.2013 18.6.2013 75 Srednja mlečna zrelost: vsebina zrn je mlečna, njihova velikost je končna, obarvana so zeleno
14.6.2013 14.6.2013 7 Razvoj plodu
31.5.2013 31.5.2013 65 Polno cvetenje: 50% prašnikov je zrelih
21.5.2013 21.5.2013 58 80% klasa zunaj
14.5.2013 14.5.2013 45 Pozna faza nabrekanja: listna nožnica vidno nabrekla
10.5.2013 10.5.2013 33 Tretje kolence vsaj 2 cm nad 2. kolencem
7.5.2013 7.5.2013 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
30.4.2013 30.4.2013 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja
24.4.2013 24.4.2013 3 Rast stebla /Kolenčenje
17.4.2013 17.4.2013 22 Dva stranska poganjka zaznavna
9.4.2013 9.4.2013 17 Sedem listov razgrnjenih
5.3.2013 5.3.2013 17 Sedem listov razgrnjenih
20.10.2012 20.10.2012 00 Suho seme


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012