AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Cikava NM-J 2013 - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 9.7.2013 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
9.7.2013 9.7.2013 99 Pobran pridelek
5.7.2013 5.7.2013 92 Prezorevanje: zrnje zelo trdo, pod pritiskom nohta palca se ne udre
1.7.2013 1.7.2013 9 Staranje rastlin
18.6.2013 18.6.2013 83 Zgodnja voščena zrelost
11.6.2013 11.6.2013 8 Dozorevanje
7.6.2013 7.6.2013 77 Pozna mlečna zrelost
29.5.2013 29.5.2013 71 Vodena zrelost: prva zrna dosegla polovico končne velikosti
23.5.2013 23.5.2013 7 Razvoj plodu
17.5.2013 17.5.2013 6 Cvetenje
9.5.2013 9.5.2013 45 Pozna faza nabrekanja: listna nožnica vidno nabrekla
29.4.2013 29.4.2013 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja
10.4.2013 10.4.2013 25 Pet stranskih poganjkov zaznavnih
5.10.2012 10.4.2013 22 Dva stranska poganjka zaznavna