AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Cikava NM-P 2012 - pšenica (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 29.6.2012 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
21.6.2012 29.6.2012 83 Zgodnja voščena zrelost
12.6.2012 21.6.2012 77 Pozna mlečna zrelost
25.5.2012 12.6.2012 75 Srednja mlečna zrelost: vsebina zrn je mlečna, njihova velikost je končna, obarvana so zeleno
15.5.2012 25.5.2012 59 Konec klasenja: klas popolnoma zunaj
4.5.2012 15.5.2012 39 Stopnja zastavičarja: ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček (ligula)
23.4.2012 4.5.2012 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
12.4.2012 23.4.2012 29 Konec razraščanja. Zaznavno največje število stranskih poganjkov
27.3.2012 12.4.2012 27 Sedem stranskih poganjkov zaznavnih
10.10.2011 27.3.2012 23 Trije stranski poganjki zaznavni