AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=18

Poklek Podsreda-K 2011 - krompir (Solanum tuberosum L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 9.6.2011 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
9.6.2011 9.6.2011 61 Začetek cvetenja: odprtih 10% cvetov na prvem socvetju (glavno steblo)
26.5.2011 9.6.2011 16 Šesti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)