AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Poklek Podsreda-J 2011 - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 9.6.2011 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
9.6.2011 9.6.2011 83 Zgodnja voščena zrelost
26.5.2011 9.6.2011 71 Vodena zrelost: prva zrna dosegla polovico končne velikosti
3.5.2011 26.5.2011 52 20% klasa zunaj
22.4.2011 3.5.2011 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
1.4.2011 22.4.2011 23 Trije stranski poganjki zaznavni