AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Poklek Podsreda-P 2011 - pšenica (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 9.6.2011 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
9.6.2011 9.6.2011 7 Razvoj plodu
26.5.2011 9.6.2011 61 Začetek cvetenja: vidni prvi prašniki
3.5.2011 26.5.2011 41 Zgodnja faza nabrekanja: listna nožnica se širi
22.4.2011 3.5.2011 30 Začetek kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1cm nad mestom razraščanja
1.4.2011 22.4.2011 23 Trije stranski poganjki zaznavni