AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Cikava NM-P 2010 - pšenica (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 13.7.2010 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
13.7.2010 13.7.2010 89 Polna zrelost: zrnje trdo, z nohtom ga težko razpolovimo
1.7.2010 13.7.2010 8 Dozorevanje
22.6.2010 1.7.2010 75 Srednja mlečna zrelost: vsebina zrn je mlečna, njihova velikost je končna, obarvana so zeleno
17.6.2010 22.6.2010 69 Konec cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo
8.6.2010 17.6.2010 61 Začetek cvetenja: vidni prvi prašniki
18.5.2010 8.6.2010 37 Viden zgornji list (zastavičar), vendar je še zvit
11.5.2010 18.5.2010 35 Peto kolence vsaj 2 cm nad 4. kolencem
21.4.2010 11.5.2010 29 Konec razraščanja. Zaznavno največje število stranskih poganjkov
8.4.2010 21.4.2010 23 Trije stranski poganjki zaznavni