AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Gotovlje - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 12.7.2011 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
12.7.2011 12.7.2011 99 Pobran pridelek
28.6.2011 28.6.2011 92 Prezorevanje: zrnje zelo trdo, pod pritiskom nohta palca se ne udre
9.6.2011 9.6.2011 83 Zgodnja voščena zrelost
17.5.2011 17.5.2011 69 Konec cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo
4.5.2011 4.5.2011 55 Sredina klasenja: polovica klasa že zunaj
21.4.2011 21.4.2011 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
14.4.2011 14.4.2011 32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
6.4.2011 6.4.2011 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja
29.3.2011 29.3.2011 24 Štirje stranski poganjki zaznavni
18.3.2011 18.3.2011 22 Dva stranska poganjka zaznavna