AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Črnova (Gradišnik) - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 24.3.2022 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
16.3.2016 16.3.2016 52 Konec nabrekanja


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2022
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009