AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Črnomelj - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 25.7.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
30.3.2020 30.3.2020 00 Mirovanje
23.3.2020 23.3.2020 00 Mirovanje
20.3.2020 20.3.2020 00 Mirovanje
17.3.2020 17.3.2020 00 Mirovanje


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2021