AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Senožeti - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 12.5.2012 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
26.5.2010 26.5.2010 72 Plodiči večji od 20 mm
17.5.2010 17.5.2010 71 Plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju
10.5.2010 10.5.2010 69 Konec cvetenja
5.5.2010 5.5.2010 67 Venenje cvetov
30.4.2010 30.4.2010 61 Začetek cvetenja: okoli 10% cvetov odprtih
25.4.2010 25.4.2010 60 Odprti prvi cvetovi
21.4.2010 21.4.2010 59 Socvetja v balonskem stadiju
16.4.2010 16.4.2010 55 Vidni cvetni popki (še zaprti)
12.4.2010 12.4.2010 54 Stadij mišjega ušesca
7.4.2010 7.4.2010 53 Odpiranje brsta
27.3.2010 27.3.2010 52 Konec nabrekanja


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2002