AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Kostanjevica na Krki - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 27.3.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
17.3.2016 17.3.2016 53 Odpiranje brsta 50 %
15.3.2016 15.3.2016 52 Konec nabrekanja 100 %
10.3.2016 10.3.2016 52 Konec nabrekanja 100 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2021
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017