AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Rodine pri Trebnjem_Hruška - hruška (Pyrus communis L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 3.4.2024 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2022
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
18.3.2022 18.3.2022 52 Konec nabrekanja 90 %
4.3.2022 4.3.2022 01 Začetek nabrekanja listnih brstov


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2024
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2021
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020