AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Ravni-KK - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 8.6.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
25.5.2018 25.5.2018 61 Začetek cvetenja: okoli 10% cvetnih kapic odpadlo
16.4.2018 16.4.2018 08 Odpiranje brsta: konice zelenih poganjkov jasno vidne
12.4.2018 12.4.2018 05 Stadij volne: jasno vidna rjava volna


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013