AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Ravni-KK - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 8.6.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
10.4.2017 10.4.2017 12 Drugi list razprt
2.4.2017 2.4.2017 11 Prvi list razprt in oddvojen od poganjka
29.3.2017 29.3.2017 07 Začetek odpiranja brsta: konice zelenih poganjkov komaj vidne
24.3.2017 24.3.2017 05 Stadij volne: jasno vidna rjava volna


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013