AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Šentjur - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 12.3.2021 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
9.3.2020 9.3.2020 51 Nabrekanje cvetnih brstov 50 %
9.3.2020 9.3.2020 52 Konec nabrekanja 50 %
4.3.2020 4.3.2020 00 Mirovanje 50 %
4.3.2020 9.3.2020 51 Nabrekanje cvetnih brstov 50 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2021
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013