AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Latkova vas-P1 - pšenica (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 20.7.2012 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
9.12.2011 9.12.2011 21 Začetek razraščanja: prvi stranski poganjek zaznaven


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012