AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=3

Miklavž na Dravskem polju - oljna ogrščica, ozimna (Brassica napus L. ssp. napus)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 4.7.2011 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
22.10.2010 22.10.2010 17 Sedmi list razgrnjen
13.10.2010 13.10.2010 14 Četri list razgrnjen
24.9.2010 24.9.2010 12 Dva lista razgrnjena
10.9.2010 10.9.2010 10 Klični listi popolnoma razgrnjeni
30.8.2010 30.8.2010 07 Vznik hipokotila z kličnimi listi iz semena


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011