AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin izvaja naloge s področja spremljanja, opazovanja in napovedovanja pojava bolezni in škodljivcev rastlin (prognoza škodljivih organizmov). V okviru prognoze javna služba obvešča pridelovalce in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje bolezni in škodljivcev rastlin.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin za izvajanje prognoze bolezni in škodljivcev rastlin uporablja različne pripomočke za spremljanje škodljivih organizmov, od lovilcev spor, svetlobnih vab, feromonskih vab, lepljivih plošč do novejših tehnik daljinskega spremljanja

Več o javni službi lahko preberete tudi na uradih straneh Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.