Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Brdo pri Lukovici, meteorološka postaja 61681

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4248 Sončno sevanje (W/m2) 65,22 W/m2 19.1.2019 13:30 Generic 0 - 2000 W/m²
4262 Omočenost lista (U) 0 U 19.1.2019 13:30 A730WET
4251 Padavine (mm) 0 mm 19.1.2019 13:30 Generic 0.2 mm
4246 Relativna vlaga 2 m (% RH) 70,05 % RH 19.1.2019 13:30 Generic 0 - 100 %
4263 Temperatura tal 5 cm (°C) 2,45 °C 19.1.2019 13:30 Generic -20 - +40 °C
4245 Temperatura 2 m (°C) 1,31 °C 19.1.2019 13:30 Generic -40 - +60 °C
4264 Smer vetra (°) 131,33 ° 19.1.2019 13:30 Generic 0 - 360
4265 Hitrost vetra (km/h) 2,12 km/h 19.1.2019 13:30 Generic 200 km/h

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Brdo pri Lukovici
Sončno
sevanje
Omočenost
lista
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
2
m
Smer
vetra
Hitrost
vetra
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.