Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Jablje, meteorološka postaja 49208

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
3681 Sončno sevanje (W/m2) 73,67 W/m2 19.1.2019 13:30 Pyranometer SP-Lite
4183 Omočenost lista 20 cm (U) 10 U 19.1.2019 13:30 A730WET
3685 Padavine (mm) 0 mm 19.1.2019 13:30 Rain-O-Matic
3953 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 74,92 % RH 19.1.2019 13:30 50YA
4271 Relativna vlaga 2 m (% RH) 72,6 % RH 19.1.2019 13:30 50YA
3682 Temperatura tal 5 cm (°C) 0,9 °C 19.1.2019 13:30 99TG411E
3952 Temperatura 20 cm (°C) 0,95 °C 19.1.2019 13:30 50YA
4270 Temperatura 2 m (°C) 0,96 °C 19.1.2019 13:30 50YA
3684 Smer vetra (°) 316,15 ° 19.1.2019 13:30 566.2S-130
3683 Hitrost vetra (km/h) 6,54 km/h 19.1.2019 13:30 566.2S-176 (200km/h)

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Jablje
Sončno
sevanje
Omočenost
lista
20
cm
Padavine Relativna
vlaga
20
cm
Relativna
vlaga
2
m
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
20
cm
Temperatura
2
m
Smer
vetra
Hitrost
vetra
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.