Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Jablje, meteorološka postaja 49208

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
3681 Sončno sevanje (W/m2) 0,52 W/m2 19.3.2018 06:30 Pyranometer SP-Lite
4183 Omočenost lista 20 cm (U) 0 U 19.3.2018 06:30 A730WET
4272 Omočenost lista (U) 0 U 19.3.2018 06:30 A730WET
3685 Padavine (mm) 0 mm 19.3.2018 06:30 Rain-O-Matic
3953 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 86,2 % RH 19.3.2018 06:30 50YA
4271 Relativna vlaga 2 m (% RH) 84,99 % RH 19.3.2018 06:29 50YA
3682 Temperatura tal 5 cm (°C) -13,95 °C 19.3.2018 06:30 99TG411E
3952 Temperatura 20 cm (°C) -1,15 °C 19.3.2018 06:30 50YA
4270 Temperatura 2 m (°C) -1,17 °C 19.3.2018 06:29 50YA
3684 Smer vetra (°) 324,18 ° 19.3.2018 06:29 566.2S-130
3683 Hitrost vetra (km/h) 12,03 km/h 19.3.2018 06:30 566.2S-176 (200km/h)

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Jablje
Sončno
sevanje
Omočenost
lista
20
cm
Omočenost
lista
Padavine Relativna
vlaga
20
cm
Relativna
vlaga
2
m
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
20
cm
Temperatura
2
m
Smer
vetra
Hitrost
vetra
1 19.3.2018 06:00
2 19.3.2018 05:30 0,5 0 0 0 85 86,2 -14 -1,2 -1,2 324,2 12
3 19.3.2018 05:00 0,5 0 0 0 85,5 86,5 -13,9 -1,1 -1,1 340,1 12,1
4 19.3.2018 04:30 0,5 0 0 0 86,3 87,1 -13,9 -1,1 -1,1 314,9 11,3
5 19.3.2018 04:00 0,5 0 0 0 87,3 88,2 -13,8 -1,2 -1,1 320,8 8,2
6 19.3.2018 03:30 0,6 0 0 0 88,1 88,8 -13,7 -1,1 -1,1 317,2 7,3
7 19.3.2018 03:00 0,6 0 0 0 88,1 88,5 -13,7 -1,1 -1,1 302,8 9,6
8 19.3.2018 02:30 0,5 0 0 0 88,4 88,9 -13,8 -1 -1 317,2 9,5
9 19.3.2018 02:00 0,5 0 0 0 90,2 90,2 -13,8 -0,9 -0,9 322,1 9,7
10 19.3.2018 01:30 0,5 0 0 0 97,7 94,3 -13,6 -1,2 -1,1 297,6 7,8
11 19.3.2018 01:00 0,5 0 0 0 96,3 93,6 -13,7 -1,1 -1 313,9 10,2
12 19.3.2018 00:30 0,5 0 0 0 93,7 92,1 -13,7 -0,8 -0,7 300,3 7,7
13 19.3.2018 00:00 0,5 0 0 0 90 89,5 -13,7 -0,6 -0,6 307,8 10,3
14 18.3.2018 23:30 0,5 0 0 0 85,9 86,7 -13,8 -0,4 -0,4 304,3 12,2
15 18.3.2018 23:00 0,6 0 0 0 90,4 90,3 -13,7 -0,5 -0,5 292,8 11,6
16 18.3.2018 22:30 0,5 0 0 0 96,6 94,1 -13,6 -0,7 -0,6 299,3 8,6
17 18.3.2018 22:00 0,5 0 0 0 98,3 95,2 -13,8 -0,6 -0,5 322 8,5
18 18.3.2018 21:30 0,5 0 0 0 93,1 91,6 -13,9 -0,3 -0,2 315,7 10,3
19 18.3.2018 21:00 0,5 0 0 0 90,1 89,4 -13,7 0,1 0,1 334,2 10,7
20 18.3.2018 20:30 0,5 0 0 0 88,5 88,3 -13,9 0,4 0,4 324,9 10,5
21 18.3.2018 20:00 0,5 0 0 0 88,2 88,3 -13,9 0,5 0,5 331,2 12,8
22 18.3.2018 19:30 0,6 0 0 0 90,5 90,1 -14 0,7 0,7 336,8 12,1
23 18.3.2018 19:00 0,5 0 0 0 88,6 88,7 -14 0,8 0,9 334,4 10
24 18.3.2018 18:30 0,9 0 0 0 92,6 91,2 -14 0,8 0,9 311 9,7
25 18.3.2018 18:00 6,4 0 0 0 89,3 88,8 -14,4 1,3 1,4 329,1 9,5
26 18.3.2018 17:30 14,6 0 0 0 88,5 88,1 -14,7 1,6 1,7 358,5 8,9
27 18.3.2018 17:00 25,2 0 0 0 88,1 87,5 -15 1,9 2,1 333,1 9,4
28 18.3.2018 16:30 37,8 0 0 0 86,9 86,8 -15,4 2,2 2,4 331,6 8,3
29 18.3.2018 16:00 45,5 0 0 0 87,5 87 -15,4 2,2 2,5 337,7 7,4
30 18.3.2018 15:30 48,1 0 0 0 87,5 87,1 -15,4 2,2 2,5 350,7 7,8
31 18.3.2018 15:00 45 0 0 0 88,8 88,1 -15,5 2,3 2,6 327,8 9,1
32 18.3.2018 14:30 49,6 0 0 0 88,6 88 -15,5 2,4 2,7 344,4 9,7
33 18.3.2018 14:00 56,2 0 0 0 88,3 87,7 -15,8 2,6 2,9 341 9,8
34 18.3.2018 13:30 73,5 0 0 0 89,4 88,5 -15,9 2,6 3 337,1 11
35 18.3.2018 13:00 79,5 0 0 0 88,4 87,9 -16,1 2,7 3,2 321,7 10,5
36 18.3.2018 12:30 89,7 0 0 0 89,7 88,8 -16,5 2,9 3,4 330 9,8
37 18.3.2018 12:00 126,7 0 1 0 91,4 90,1 -16,8 2,9 3,5 318,3 10,6
38 18.3.2018 11:30 125,9 0 1 0 92,5 91,6 -17,1 3 3,6 332,6 9,6
39 18.3.2018 11:00 124 0 1 0 92,3 92,3 -16,6 2,8 3,2 307,7 10,7
40 18.3.2018 10:30 116,8 0 1 0 95,8 95 -16,8 2,9 3,3 331 9,2
41 18.3.2018 10:00 131 0 1 0 97 95,9 -16,9 2,8 3,3 1,5 7,6
42 18.3.2018 09:30 95 0 2 0 98,4 96,3 -15,9 2,4 2,8 327 9,6
43 18.3.2018 09:00 75,7 0 1 0 100 97,3 -15,5 2,3 2,8 339 8,4
44 18.3.2018 08:30 85,6 3 4 0 100 99,4 -15,3 2,2 2,6 319,9 7,3
45 18.3.2018 08:00 40,9 8 8 0 100 100 -15,1 2 2,3 328,5 1,3
46 18.3.2018 07:30 26,8 3 7 0 100 100 -15 1,9 2,1 27,1 0,9
47 18.3.2018 07:00 18,5 3 5 0 100 100 -14,7 1,7 1,8 109 1,9
48 18.3.2018 06:30 5,1 2 4 0 100 100 -14,5 1,6 1,6 329,3 4,9
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.