Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Kovor, meteorološka postaja 45235

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4348 Sončno sevanje (W/m2) 1,37 W/m2 20.1.2019 17:30 Pyranometer SP-Lite
4351 Omočenost lista (U) 0 U 20.1.2019 17:30 A730WET
4345 Padavine (mm) 0 mm 20.1.2019 17:30 Rain-O-Matic
4347 Relativna vlaga 2 m (% RH) 90,69 % RH 20.1.2019 17:30 50YA
4350 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 95,28 % RH 20.1.2019 17:30 50YA
4352 Temperatura tal 5 cm (°C) 2,06 °C 20.1.2019 17:30 99TG411E
4346 Temperatura 2 m (°C) -0,58 °C 20.1.2019 17:30 50YA
4349 Temperatura 20 cm (°C) -0,58 °C 20.1.2019 17:30 50YA

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Kovor
Sončno
sevanje
Omočenost
lista
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Relativna
vlaga
20
cm
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
2
m
Temperatura
20
cm
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.