Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Moškanjci - 42845, meteorološka postaja 42845

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4158 Temperatura 2 m (°C) 3,49 °C 15.12.2017 20:00 50YA
4159 Relativna vlaga 2 m (% RH) 94,52 % RH 15.12.2017 20:00 50YA
4163 Padavine (mm) 1,8 mm 15.12.2017 20:00 Rain-O-Matic
4164 Temperatura 20 cm (°C) 3,39 °C 15.12.2017 20:00 50YA
4165 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 100 % RH 15.12.2017 20:00 50YA
4166 Temperatura tal 5 cm (°C) 4,9 °C 15.12.2017 20:00 Generic -20 - +40 °C
4167 Omočenost lista (U) 2 U 15.12.2017 20:00 A730WET
4168 Omočenost lista 20 cm (U) 3 U 15.12.2017 20:00 A730WET
4175 Vlaga v tleh 10 cm (kPa) 15 kPa 15.12.2017 20:00 Watermark
4176 Vlaga v tleh 20 cm (kPa) 11 kPa 15.12.2017 20:00 Watermark
4177 Vlaga v tleh 30 cm (kPa) 15 kPa 15.12.2017 20:00 Watermark

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Moškanjci - 42845
Omočenost
lista
Omočenost
lista
20
cm
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Relativna
vlaga
20
cm
Temperatura
2
m
Temperatura
20
cm
Temperatura
tal
5
cm
Vlaga
v
tleh
10
cm
Vlaga
v
tleh
20
cm
Vlaga
v
tleh
30
cm
0 15.12.2017 20:00 2 3 1,8 94,52 100 3,49 3,39 4,9 15 11 15
1 15.12.2017 19:30 2 3 1,8 97,45 100 3,83 3,7 4,98 15 11 15
2 15.12.2017 19:00 2 3 1,4 98,67 100 3,91 3,81 5,03 15 11 15
3 15.12.2017 18:30 2 3 1,8 99,99 100 3,65 3,66 5,12 15 11 15
4 15.12.2017 18:00 2 3 3 99,5 100 3,63 3,62 5,23 15 11 14
5 15.12.2017 17:30 2 4 1,6 98,96 100 3,89 3,87 5,31 15 11 14
6 15.12.2017 17:00 2 4 1,2 98,35 100 4,03 3,98 5,4 15 11 12
7 15.12.2017 16:30 2 3 3 97,2 100 4,14 4,07 5,48 15 11 11
8 15.12.2017 16:00 3 4 1,8 95,07 100 4,38 4,27 5,57 15 11 11
9 15.12.2017 15:30 5 7 0,6 93,15 100 4,76 4,58 5,65 15 11 11
10 15.12.2017 15:00 3 7 0,2 93 100 4,93 4,85 5,72 15 11 11
11 15.12.2017 14:30 4 6 0,4 95,26 100 5,16 5,2 5,81 15 11 11
12 15.12.2017 14:00 3 6 0,6 95,3 100 5,34 5,39 5,89 15 11 11
13 15.12.2017 13:30 5 7 1,8 95,05 100 5,69 5,79 5,96 15 11 11
14 15.12.2017 13:00 9 7 0 92,23 98,09 6,34 6,44 6,05 15 11 11
15 15.12.2017 12:30 2 2 0 88,59 94,51 7,1 7,21 6,12 15 11 11
16 15.12.2017 12:00 0 0 0 80,58 87,33 8,96 8,84 6,14 15 11 12
17 15.12.2017 11:30 0 0 0 79,39 82,83 10,72 11,51 5,97 15 11 12
18 15.12.2017 11:00 0 0 0 73,73 77,85 12,23 13,15 5,6 15 11 12
19 15.12.2017 10:30 0 0 0 78,24 84,71 11,03 11,27 5,22 15 11 12
20 15.12.2017 10:00 0 0 0 81,37 91,91 9,49 8,93 4,96 16 11 12
21 15.12.2017 09:30 0 0 0 83,79 94,29 8,46 7,82 4,82 16 11 12
22 15.12.2017 09:00 0 0 0 80,26 93,44 8,75 7,45 4,7 16 11 12
23 15.12.2017 08:30 0 0 0 80,23 93,55 8,5 6,83 4,66 16 11 12
24 15.12.2017 08:00 0 1 0 81,91 94,49 7,97 6,24 4,64 16 11 12
25 15.12.2017 07:30 0 0 0 81,63 95,04 7,89 5,92 4,65 16 11 12
26 15.12.2017 07:00 0 0 0 77,28 89,94 8,92 6,88 4,71 16 11 12
27 15.12.2017 06:30 0 0 0 76,39 87,72 9,16 7,58 4,69 16 11 12
28 15.12.2017 06:00 0 3 0 77,84 90,48 8,98 7,08 4,68 16 11 12
29 15.12.2017 05:30 0 3 0 80,53 95,52 8,31 5,96 4,73 16 11 12
30 15.12.2017 05:00 0 3 0 85,56 99,36 7,72 5,63 4,78 16 11 12
31 15.12.2017 04:30 0 2 0 87,16 99,33 7,54 6,04 4,8 16 11 12
32 15.12.2017 04:00 0 1 0 87,4 100 7,37 6,09 4,77 16 11 12
33 15.12.2017 03:30 0 4 0 87,46 100 7,46 6,08 4,76 16 11 12
34 15.12.2017 03:00 3 7 0 95,6 100 6,64 5,43 4,75 16 11 12
35 15.12.2017 02:30 7 7 0 100 100 6,48 5,73 4,76 16 11 12
36 15.12.2017 02:00 7 6 0 99,99 100 4,68 4,52 4,78 16 11 12
37 15.12.2017 01:30 5 7 0 100 100 4,52 4,35 4,83 16 11 12
38 15.12.2017 01:00 3 8 0 99,99 100 4,65 4,26 4,89 16 11 13
39 15.12.2017 00:30 2 8 0 99,99 100 5,09 4,99 4,92 16 11 13
40 15.12.2017 00:00 2 7 0,2 100 100 5,29 5,22 4,91 16 11 13
41 14.12.2017 23:30 2 7 0 99,99 100 5,35 5,25 4,89 16 11 13
42 14.12.2017 23:00 2 7 0 99,99 100 5,23 5,06 4,91 17 11 13
43 14.12.2017 22:30 5 9 0 99,99 100 4,87 4,6 4,94 16 11 13
44 14.12.2017 22:00 4 9 0,4 99,93 100 4,32 3,82 5,01 16 11 13
45 14.12.2017 21:30 4 8 0 99,99 100 4,65 4,41 5,1 16 11 13
46 14.12.2017 21:00 4 6 0 99,99 100 5,24 4,81 5,18 17 11 13
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.