Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Moškanjci, meteorološka postaja 42845

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4167 Omočenost lista (U) 0 U 19.1.2019 13:30 A730WET
4168 Omočenost lista 20 cm (U) 0 U 19.1.2019 13:30 A730WET
4163 Padavine (mm) 0 mm 19.1.2019 13:30 Rain-O-Matic
4159 Relativna vlaga 2 m (% RH) 73,97 % RH 19.1.2019 13:30 50YA
4165 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 85,51 % RH 19.1.2019 13:30 50YA
4175 Vlaga v tleh 10 cm (kPa) 17 kPa 19.1.2019 13:30 Watermark
4176 Vlaga v tleh 20 cm (kPa) 13 kPa 19.1.2019 13:30 Watermark
4177 Vlaga v tleh 30 cm (kPa) 11 kPa 19.1.2019 13:30 Watermark
4166 Temperatura tal 5 cm (°C) 1,81 °C 19.1.2019 13:30 Generic -20 - +40 °C
4158 Temperatura 2 m (°C) -0,04 °C 19.1.2019 13:30 50YA
4164 Temperatura 20 cm (°C) 0,68 °C 19.1.2019 13:30 50YA

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Moškanjci
Omočenost
lista
Omočenost
lista
20
cm
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Relativna
vlaga
20
cm
Vlaga
v
tleh
10
cm
Vlaga
v
tleh
20
cm
Vlaga
v
tleh
30
cm
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
2
m
Temperatura
20
cm
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.