Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Šentjakob, meteorološka postaja 49993

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4010 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 98,92 % RH 25.6.2017 04:30 Generic 0 - 100 %
4011 Temperatura 20 cm ( °C) 18,09 °C 25.6.2017 04:30 Generic -40 - +60 °C
4012 Relativna vlaga 2 m (% RH) 98,13 % RH 25.6.2017 04:30 Generic 0 - 100 %
4013 Temperatura 2 m ( °C) 19,75 °C 25.6.2017 04:30 Generic -40 - +60 °C
4014 Omočenost lista (U) 10 U 25.6.2017 04:00 A730WET
4015 Padavine 0.2 mm (mm) 0 mm 25.6.2017 04:00 Generic 0.2 mm
4182 Omočenost lista 20 cm (U) 10 U 25.6.2017 04:30 A730WET

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Šentjakob
Omočenost
lista
Omočenost
lista
20
cm
Padavine
0.2
mm
Relativna
vlaga
2
m
Relativna
vlaga
20
cm
Temperatura
2
m
Temperatura
20
cm
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.