Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Škofja vas, meteorološka postaja 49151

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4326 Sončno sevanje (W/m2) 0,4 W/m2 20.1.2019 17:30 Pyranometer SP-Lite
3714 Omočenost lista (U) 0 U 20.1.2019 17:30 A730WET
3719 Padavine (mm) 0 mm 20.1.2019 17:30 Rain-O-Matic
3713 Relativna vlaga 2 m (% RH) 87,27 % RH 20.1.2019 17:30 50YA
3716 Temperatura tal 5 cm (°C) 2,09 °C 20.1.2019 17:30 99TG411E
3712 Temperatura 2 m (°C) -0,08 °C 20.1.2019 17:30 50YA
3718 Smer vetra (°) 51,41 ° 20.1.2019 17:30 566.2S-130
3717 Hitrost vetra (km/h) 0,05 km/h 20.1.2019 17:30 566.2S-176 (200km/h)

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Škofja vas
Sončno
sevanje
Omočenost
lista
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
2
m
Smer
vetra
Hitrost
vetra
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.