Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Grafični prikaz podatkov za lokacijo: Beneša - Ankaran (ZRSKP), postaja 514025

Sončno sevanje
Omočenost lista (1,5 m)
Padavine
Relativna zračna vlaga (2 m)
Vlažnost tal (10 cm)
Vlažnost tal (20 cm)
Vlažnost tal (30 cm)
Vlažnost tal (40 cm)
Temperatura tal (5 cm)
Temperatura tal (10 cm)
Temperatura tal (20 cm)
Temperatura tal (30 cm)
Temperatura tal (40 cm)
Temperatura (2 m)
Smer vetra (3 m)
Hitrost vetra (3 m)

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.