Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Izpis lokacij z izračuni vsot efektivnih temperatur (VEF)

Fenološki podatki
Moduli

Portal je pripravljen in testiran za podprte oz.
aktualne verzije brskalnikov, kot so npr.: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge. V starejših verzijah in nepodprtih
brskalnikih, kot je npr. Internet Explorer, lahko prihaja do težav
s prikazom nekaterih delov vsebine.
Vir podatkov: ARSO
Izpis agrometeoroloških lokacij: Celjska in Koroška regijaIme lokacije
(povezava
na lokacijo)
VEF Vrsta lokacije Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Način
izračuna
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=
0 °C
Tprag=
7,3 °C
Tprag=
8 °C
Tprag=
10 °C
Bistrica ob Sotli Vef M, F, ŠO 09.05.2021 I 845.0 220.9 182.4 100.0
Braslovče (Pšaker) Vef M, ŠO 09.05.2021 I 687.2 134.4 108.1 49.6
Črnova (Gradišnik) Vef M, F, ŠO 09.05.2021 I 727.6 161.5 132.7 69.6
Gabernik-Rogaška Vef M, F, ŠO 09.05.2021 I 807.8 201.5 167.4 91.5
Gmajna - začasna Vef M 09.05.2021 I 511.4 141.2 118.4 66.1
Kasaze (Mirosan) Vef M, F, ŠO 09.05.2021 I 782.4 190.2 156.1 82.3
Latkova vas Vef M, ŠO 09.05.2021 I 779.9 182.9 147.8 76.5
Ojstriška vas Vef M 09.05.2021 I 700.3 146.0 115.1 55.1
Slom Vef M, ŠO 09.05.2021 I 713.9 148.0 118.3 57.0
Slovenske Konjice Vef M 09.05.2021 I 782.3 187.9 156.1 84.3
Škofja vas Vef M 09.05.2021 I 688.5 149.2 119.3 60.2
Virštanj Vef M 09.05.2021 I 810.5 215.3 178.1 98.8
Žalec (PDC) Vef M, F, ŠO 09.05.2021 I 796.3 192.4 156.9 81.2

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.