Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Selo - Venturia inaequallis

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 4.6.2019 00:00
Izpis spremljanj za leto 2019
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
04.06.2019 04.06.2019 konec primarnih okužb
18.03.2019 18.03.2019 prvi izbruh askospor v naravi
13.03.2019 13.03.2019 askospore zrele


Izpis spremljanj za leto 2018
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.