Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pohorski dvor - Venturia inaequallis (jablanov škrlup)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 26.5.2021 00:00
Izpis spremljanj za leto 2022
Podatki spremljanja trenutno niso na voljo.


Izpis spremljanj za leto 2021
Izpis spremljanj za leto 2020
Izpis spremljanj za leto 2019
Izpis spremljanj za leto 2018
Izpis spremljanj za leto 2017
Izpis spremljanj za leto 2016
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.